ВИЛМАР 63 ЕООД е българска частна фирма с основен предмет на дейност-производство на строителни материали и продукти с екологическа насоченост. Полимербетонните (полимеркомпозитни) изделия, които фирмата произвежда, са утвърдени на пазара на строителни изделия.

Нашето производство се базира на класическата технология на леене на полимербетон в подходящи леярски форми.Продуктите ни са със значително по добри качества в сравнвние с тези от бетoн и материали на базата на пластмаси.

Предлаганите дренажни решетки, отводнителни бордюри, улеи за линейни отводнителни системи, капаци кръгли и правоъгълни за електро и ВиК ревизионни шахти, антипаркинг тела, усилени колонки срещу проникване в пешеходни зони и специализирани обекти идр се произвеждат от полимербетон с компоненти и материали- внос от водвщи фирми от Финландия, Германия и САЩ.

Наред с високоякостните качества на произвежданите от нас изделия, съществено тяхно качество е високата им устойчивост на агресивни среди, киселини, основи, на UV лъчение, замръзване и други атмосферни въздействия, трудногоримост и електронепроводимост.

Продуктите на ВИЛМАР 63 ЕООД се изпитват и доказват на якост и качества в европейски сертифицирани лаборатории .

Произвежданите продукти имат Българско техническо одобрение, съгласно изискванията на чл. 4(2) от наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМСР325/2006 и наредба РД 02-20-1 от 05.02.2015 като отговарят на изискванията на БДС EN124.