ВиК елементи


ПОЛИМЕРБЕТОННИ ДРЕНАЖНИ РЕШЕТКИ

Съответстващи на БДС-EN124 с товароносимост 125KN(В125)

Опорна страна в милиметри 380 400 500 500 500
Ширина в милиметри 430 400 200 270 230
Дебелина в милиметри 60 60 40 40 35
Тегло в килограми 18 17 8 10 9

РАМКИ за решетки : За решетки с размери: 380 х 430 х 60 и 400 х 400 х 60 мм.


ПОЛИМЕРБЕТОНЕН ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ

За отводняване на площади, улици, пътища, магистрали, паркове,индустриални и логистични площи, летища, гари, бензиностанции.

Размери Габаритни размери Р-ри на светлото сечение
Дължина, мм 500  
Широчина, мм 170 100
Височина, мм 150 110
Тегло, кг 18 18

БОРДЮР С УЛЕЙ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ

Две в едно. Съответства на EN 1433. За отводняване на площади, улици, пътища, магистрали, паркове, индустриални и логистични площи, летища, гари, бензиностанции. Ревизията се осъществява с монтаж на елемент-
блок с подвижна решетка.

Дължина в милиметри 500
Ширина в милиметри 150
Височина в милиметри 305
Маса в килограми 23